NÁJOM OSOBNÝCH VOZIDIEL DO 3,5 TONY

Ceny bez DPH
● 0,15 EUR/km bez vodiča
● 0,32 EUR/km s vodičom + vodič - 10 EUR/hod - stojné
● platba za prenájom sa realizuje v hotovosti pri vrátení vozidla
ZÁLOHA ZA PRENÁJOM VOZIDLA (okrem poskytnutia s vodičom)
● nájomca uhradí zálohu pri prevzatí vozidla
● výška zálohy je 100,- € pre cesty v rámci SR alebo 300,- € pre cesty do zahraničia
● po vráteni nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená spät nájomcovi
DĹŽKA PRENÁJMU
● podľa dohody
FYZICKÁ OSOBA
● vodičský preukaz skupiny "B" minimálne 2 roky
● minimálny vek 21 rokov
● na základe objednávky
PRÁVNICKÁ OSOBA
● občiansky preukaz, prípadne cestovný pas osoby, ktorá bude auto užívať
● vodičský preukaz skupiny "B" (držiteľ minimálne 2 roky) osoby, ktorá bude auto užívať
● minimálny vek 21 rokov
● výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
● na základe objednávky
v cene nájmu sú zahrnuté pohonné hmoty
OSTATNÉ
● v cene prenájmu je zahrnuté povinné zmluvné poistenie, pravidelná údržba vozidla,
kontrolné prehliadky, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky,
zimné pneumatiky v zimnom období, prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt
● možnosť prevzatia vozidla pondelok - sobota medzi 8:00 - 16:00
● prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci ponechané v aute
● sme vám k dipozícii kedykoľvek v ostatných časoch po individuálnej dohode
● denný limit - minimálna účtovaná denná sadzba - 30km; maximálna 700 km
● nájomca je povinný odovzdať vozidlo čisté (v stave akom ho prevzal), inak mu bude
zo zálahy odpočítaný poplatok za upratovanie a čistenie 30 EUR

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.