Sauna Aréna Brezno

Sauna pri turistickej ubytovni

 

iconsts recepcia: 0908 735 778

 

Prevádzkové hodiny:

 

Streda

muži         16.00 – 18.15  hod

ženy         18.15 – 20.15  hod

 

 

Od 18.00 hod do 18.15 hod je  PREVÁDZKOVÁ  PRESTÁVKA ! 

Cenník SAUNA

dospelí     ( vstup )           4,20 €

deti           ( vstup )           2,10 €

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.