Aréna Brezno - Otváracie hodiny

28.11. 4

Zmena programu vyhradená!

CENNÍK ZIMNÝ ŠTADIÓN L. HORSKÉHO

Deti (jednorázový vstup)    
1,20 EUR
Dospelí (jednorázový vstup)    
1,70 EUR
Vstup diváci verejnosť    
0,20 EUR
Šatňa    
0,25 EUR
Permanentky    
Deti (20 vstupov)    
18,- EUR
Dospelí (20 vstupov)    
26,- EUR


Prenájom ľadovej plochy 
110,- EUR/1 hodina
Prenájom ľadovej plochy  - pon – pia  do 14.00 h, po 22.00 h  
90,- EUR/1 hodina


POKYNY PRE KORČUĽOVANIE (VEREJNOSŤ) 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu a odcudzenie osobných vecí.
Verejné korčuľovanie prebieha na vlastnú zodpovednosť.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za vzniknuté úrazy.
V prípade úrazu kontaktujte prevádzkovateľa (strojníci rolbárne, recepcia ubytovne).
Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali pokyny prevádzkovateľa.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno