Prenájom kultúrnych zariadení

Technické služby Brezno ponúkajú prenájom kultúrnych zariadení služby s nimi súviace.

Poplatky za služby nájdete v sekcii Cenníky

 

Prenájom SYNAGÓGA

- Komerčné predstavenia občianskych združení mesta Brezno, základné a stredné školy    
- Podujatia bez vyberania vstupného (benefičné)    
- Prenájom na výstavy                    
- Služba technika     
- Dozor počas otváracích hodín    
- Prenájom technického zabezpečenia              

Prenájom DOM KULTÚRY

- Podujatia s vyberaním vstupného     
- Predvolebné kampane     
- Školenia, schôdze    
- Podujatia základných a stredných škôl    
- Komerčné predstavenia občianských združení mesta Brezno, benefičné podujatia                
- Služba javiskového technika               
- Vestibul kinosály (výstavy)    
- Zasadačka    

Reklama KINO REKLAMY

- premietanie reklamy pred filmom

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno