NAHLASOVANIE PORÚCH / ZIMNÁ ÚDRŽBA / - 0950 761 520

Na TS je možné nahlasovať poruchy tých zariadení, ktoré majú TS v správe, tzn.:

- poruchy verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie,

- poruchy fontán, picích fontán, verejných toaliet,

- poruchy parkovacích automatov,

- poruchy metského rozhlasu,

- pokazené dopravné značenie - ale len na miestnych komunikáciách,

- pokazené uličné smetné koše, detské zariadenia, stĺpiky s reťazami na nám.M.R.Š,

   1100 l kontajnery pri bytových domoch

- z inžinierských sietí umiestnených v zemi sú v správe TS jedine uličné vpuste, ktoré   odvádzajú dažďovú vodu z telesa vozovky, ale len na miestnych komunikáciách

Telefónne čísla pre poruchy a havárie Brezno

Elektrikári – poruchová linka: 0800 159 000
Vodári – havárie, poruchy: 0850 111 234

Stavebné Bytové Družstvo Brezno
048/619 7511, 0905 842 616

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno