Korčuliarsky okruh

Pondelok
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Utorok
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Streda
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Štvrtok
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Piatok
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Sobota
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené
Nedeľa
 • 06:30 > 20:00
  Otvorené

Počas futbalových zápasov a iných organizovaných akciách na Mestskom futbalovom štadióne je korčuliarsky okruh zatvorený.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno