Minigolf

Pondelok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Utorok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Streda
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Štvrtok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Piatok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Sobota
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Nedeľa
 • Otvorené
  13:00 > 19:00

(keď prší, ihrisko je zatvorené)


Dráhový golf otvorený od 1. mája do 30. septembra


Vstupné:

deti do 15 rokov: 0,60 EUR
nad 15 rokov 1,20 EUR
permanentka 25 EUR (sezóna)

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.