Minigolf

Pondelok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Utorok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Streda
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Štvrtok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Piatok
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Sobota
 • Otvorené
  13:00 > 19:00
Nedeľa
 • Otvorené
  13:00 > 19:00

(keď prší, ihrisko je zatvorené)


Dráhový golf otvorený od 1. mája do 30. septembra


Vstupné:

deti do 15 rokov: 0,60 EUR
nad 15 rokov 1,20 EUR
permanentka 25 EUR (sezóna)

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno