Rezervácie sú možné na tel. č. 0908 735 778.

Prenájom ihriska - tenis..........4,- €/hod.

Permanentka na 10 vstupov - tenis.........30 €

Požičanie rakety 1,30 € (v prípade poškodenia rakety hradí návštevník 21 € + 4,20 € DPH za opravu)

 

 Prenájom ihriska - kolektívne športy..........7,- €/hod.

Prenájom šatne - kolektívne športy.........5,- €

Prenájom šatne - tenis.............2,- €

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno