Športoviská

Technické služby Brezno od júla 2015 zabezpečujú aj realizáciu organizovanej a neorganizovanej individuálnej či skupinovej činnosti súvisiacej s telesnou výchovou, športom a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov. Spravujú celý rad mestských športových zariadení ako zimný štadión, sauna, krytá plaváreň, minigolfový areál, korčuliarsky okruh či tenisové kurty a zaisťujú ich správu, prevádzku, údržbu, opravu a prenájom.

 

 

ARÉNA BREZNO

ARÉNA BREZNO

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

PLAVÁREŇ

PLAVÁREŇ

TENISOVÉ KURTY

TENISOVÉ KURTY

MULTIFUNČNÉ IHRISKO

MULTIFUNČNÉ IHRISKO

MINIGOLF

MINIGOLF

 

 

 

 

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno