Trhovisko a verejné WC

Trhovisko

 

Predajný čas trhoviska:

IMG 036

pondelok až piatok................. 6:00 – 18:00 h.

sobota....................................... 6:00 – 12:00 h.

Cena za 1 predajné miesto (5 m2) je 5,- €/deň

 

iconsts Šťavinová Gabriela

tel. 048/670 00 62

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Na predaj potrebujete písomné povolenie Technických služieb v Brezne.


Tlačivo žiadosti o vydanie povolenia


K žiadosti ste povinný doložiť nasledovné doklady:
1., Živnostenský list - FO, výpis z obchodného registra - PO
2., Fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP
3., Čestné vyhlásenie, že nie ste povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať ERP, s vyznačením príslušného ustanovenia zákona o používaní ERP, v zmysle ktorého nie ste povinný používať ERP.                
Zbierka zákonov č. 361/2013 Strana 4419 zákon zo 17. októbra 2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Súbory na stiahnutie - Trhovisko

Veľkosť: 45.07 KB
Veľkosť: 212.91 KB

 

 


 

IMG 9028Werejné WC

 

VVerejné WC je umiestnené v parku na Námestí M.R. Štefánika.

Prevádzková doba:

pondelok až piatok............ 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:00 hod.

sobota.................................. 8:00 – 11:00 hod.

nedeľa.................................. zatvorené

Poplatok za použitie WC je 0,20 €.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.