Novinky

Výzva na predkladanie ponúk 21 .11. 2018 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

21. november 2018

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní...

Výzva na predkladanie ponúk 07 .11. 2018 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

29. október 2018

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Strana 1 z 3

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.