Dokumenty na zverejnenie

Technické služby Brezno

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Samostatný odborný referent na úseku prevádzky hotela Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  15. 06. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 900 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti

- príprava spustenia chodu stravovacieho zariadenia a hotela, zabezpečenie povolení prevádzky

- participácia na výberových konaniach personálu
- zúčastnenie sa na tvorbe cenových ponúk k chodu zariadenia

- kreatívna príprava pri tvorbe marketingovej stratégie podľa požiadaviek vedenia

- príprava na výkon akcií / eventov

Požiadavky na uchádzača :

- stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore gastronómia / hotelierstvo

- minimálne 3 roky odbornej praxe v hoteloch / gastronomických zariadeniach
- odborné znalosti v oblasti a aktuálnych trendoch
- komunikačné, medziľudské a koordinačné schopnosti
- kritické myslenie a riešenie problémov
- zmysel pre detail a poriadok

Jazykové znalosti :

  • anglický jazyk – pokročilý
  • nemecký jazyk – mierne pokročilý

Počítačové znalosti

 

  • MS Office - pokročilý

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo do podateľne v termíne do 10. júna 2022 s označením „ PREV Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce prevádzkara
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno