Dokumenty na zverejnenie

Technické služby Brezno

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Pomocný kuchár hotel Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 2

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  01. 07. 2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 800,00 Eur + príplatky v zmysle Zákonníka práce,

Náplň práce, právomoci, zodpovednosti

 • rýchle a efektívne plnenie pracovných povinností
 • krájanie a čistenie surovín do jedál, príprava a nakladanie jedál
 • pomocné práce v kuchyni podľa pokynov hlavného kuchára
 • zodpovednosť za kvalitu vydaného jedla, inventár a technológiu
 • dodržiavanie HACCP a technologických štandardov či postupov

 

Požiadavky na uchádzača :

 • vzdelanie v odbore cestovný ruch, gastronómia
 • prax v odbore min. 2 roky
 • príjemná komunikácia, zmysel pre zodpovednosť, schopnosť zvládať aj náročné situácie
 • zmysel pre čistotu a poriadok
 • Samostatnosť
 • tímový hráč
 • hygienické minimum/ potravinársky preukaz

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01  Brezno, emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo do podateľne v termíne do 20. júna 2022 s označením „ KUCH Hotel Ďumbier “.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pomocného kuchára
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 31.05.2022

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno