Dokumenty na zverejnenie

Technické služby mesta Brezno

oznamujú záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Ekonóm/ka samostatnej prevádzky hotela Ďumbier

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je: 01.07.2022

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1 100,00 Eur

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou – ekonomické

- ukončené vysokoškolské vzdelanie I. a/ alebo II. Stupňa

- prax v oblasti min. 3 roky

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony

- zdravotná spôsobilosť

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby mesta Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno, e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo do podateľne v termíne do 20. júna 2022 s označením „Ekonóm/ka samostatnej prevádzky hotela Ďumbier“.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

- štruktúrovaný profesijný životopis

- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

- doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce referenta na úseku ekonomiky a financovania

- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

V Brezne, 07.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvy, faktúry a objednávky

sú zverejňované na stránke mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno