Sauna - Otváracie hodiny

Pondelok
 • Ženy
  18:15 > 20:15
Streda
 • Muži
  16:00 > 18:00
 • Ženy
  18:15 > 20:15
Nedeľa
 • Ženy
  16:00 > 18:00
 • Muži
  18:15 > 20:15

Od 18.00 hod do 18.15 hod je  PREVÁDZKOVÁ  PRESTÁVKA !


Cenník SAUNA

dospelí ( vstup ) 4,50 Eur
deti ( vstup )  2,30 Eur

permanentka 10 vstupov 36 Eur

 

Držitelia Janského plakety majú 50 % zľavu na jednorázový vstup.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno