Cenníky Technické služby Brezno

Cenník cintorínskych služieb

  Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP Cena bez DPH DPH 20% Cena s DHP
 
NÁJOMNÉ                  
                 
Nájomné za jednohrob na 10 rokov /VZN/ 34,00 - 34,00            
Nájomné za dvojhrob na 10 rokov /VZN/ 67,00 - 67,00            
Nájomné za detské hrobové miesto na 10 rokov   /VZN/ 27,00 - 27,00            
Nájomné za urnové hrobové miesto na 10 rokov   /VZN/ 27,00 - 27,00            
CINTORÍNSKE SLUŽBY                  
                 
Výkop jamy do hĺbky 160 cm 59,75 11,95 71,70            
Výkop jamy do hĺbky 220 cm 73,02 14,60 87,62            
Výkop jamy pre dieťa mladšie ako 10 rokov do hĺbky 120cm 33,19 6,64 39,83            
Odkrytie a zakrytie hrobu betónovou platňou 24,90 4,98 29,88            
Odkrytie hrobového miesta pre uloženie rakvy 18,26 3,65 21,91            
Odrytie hrobového miesta pre uloženie urny 10,00 2,00 12,00            
OSTATNÉ CINTORÍNSKE SLUŽBY                  
Vnútorný betón. preklad pri výkope jamy do hĺbky 220 cm 26,56 5,31 31,87 39,83 7,97 47,80 53,11 10,62 63,73
Poplatok pri stavbe a prerábaní hrobu 9,63 1,93 11,56 14,94 2,99 17,93 18,26 3,65 21,91
Poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy pred obradom                  
v dome smútku 9,96 1,99 11,95 14,94 2,99 17,93 19,92 3,98 23,90
Prechodné uloženie zomrelého v chladiacom zariadení                  
do zákonnej lehoty pochovania na 24 hodín 7,30 1,46 8,76 13,28 2,66 15,94 13,28 2,66 15,94
Poskytnutie priestorov pre vystavenie rakvy                  
počas obradu 6,64 1,33 7,97 9,96 1,99 11,95 13,28 2,66 15,94
Ozvučenie (reprodukovaná hudba, mikrofón) 3,32 0,66 3,98 4,98 0,99 5,97 6,64 1,73 8,37
osoba zabezpečujúca cintorínske služby 9,13 1,83 10,96 13,94 2,79 16,73 18,26 3,65 21,91
Poplatok za zabezpečenie cintorínskych služieb (zvoz prac.                  
režijné náklady, prac.pohotovosť pracovníkov, ....) - - - 66,39 13,28 79,67 165,97 33,19 199,16
A - v pracovných dňoch
B - v dňoch pracovného voľna (soboty)
C - v dňoch pracovného pokoja (nedele a sviatky)
Cenník je platný od 01.01.2011

Cenník ďalších prác a zariadení

Názov MJ Cena bez DPH 20% DHP Cena s DPH
Sústružník, elektrikár                                     1* hod 11,50 2,30 13,80
Pilčík, kosec,záhradník                                   2* hod 12,30 2,46 14,76
Kosenie so zhrabaním a odvozom                 3* m2 0,12 0,02 0,14
Murár, stolár, maliar                                       4* hod 9,50 1,90 11,40
Pomocné práce, závozník                               5* hod 3,50 0,70 4,20
Automechanik, zámočník                                 6* hod 14,50 2,90 17,40
Použitie dielne                                                 7* hod 5,00 1,00 6,00
Pomocné práce odborného charakteru hod 6,50 1,30 7,80
Použitie rampy                                              hod 1,00 0,20 1,20
Vytýčenie inžinierskych sieti hod 20,00 4,00 24,00
Uloženie parkových obrubníkov bm 4,50 0,90 5,40
Uloženie cestných obrubníkov bm 7,50 1,50 9,00
Pokládka zámkovej dlažby m2 8,50 1,70 10,20
Príprava podkladu zo štrkodrvy (rozvoz + hutnenie) m2 3,50 0,70 4,20
Dopravná značka - za každý deň deň 3,50 0,70 4,20
Oprava výtlkov recyklovaním Bagella m2 23,57 4,71 28,28
1 t spracovanej živičnej zmesi (práca, materiál, zarezanie hrán, hutnenie, odvoz odpadu na skládku m2 8,50 1,70 10,20
Pokládka zámkovej dlažby m2 8,50 1,70 10,20
Reklamné tabule - cirkusy ks 0,27 0,05 0,32
         
-     Pozor na asfalt = nebezpečný odpad        
-     Ak bude objednávka na práce rozšírená, ako je hore uvedené riešime individuálne – cenovou ponukou
1*     Vrátane použitia dieľne        
2*   Vrátane vyžínača, píly, nožníc        
3*   Udržiavaný porast do 40 cm, inak hodinová sadzba      
4*   Vrátane základného náradia        
5*   Zamestnanci cez dotácie, bez vlastného náradia      
6*   Vrátane základného náradia a použitia dieľne      
7*   Vrátane základného náradia - spotreba elektrickej energie ( osvetlenie)    

 

email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 048 / 611 2547

 

Cenník KINO REKLAMY

Cenník motorových vozidiel

Názov MJ Cena bez DPH 20 % DPH Cena s DPH
Ávia-sklápač -3,2t  km 0,60 0,12 0,72
Nakládka-vykládka hod 15,00 3,00 18,00
Ávia - DAEWO  5t km 0,60 0,12 0,72
Nakládka-vykládka  hod 15,00 3,00 18,00
Š 706 plošina MP-20 km 1,30 0,26 1,56
Š 706 plošina MP-20 / výkon hod 30,00 6,00 36,00
T 148 UDS km 1,30 0,26 1,56
T 148 UDS / výkon hod 28,50 5,70 34,20
Ávia plošina MP 13-2 km 0,60 0,12 0,72
Ávia plošina MP 13-2  / výkon hod 21,00 4,20 25,20
Ávia plošina MP 13-2 / stojné hod 21,00 4,20 25,20
Renault Kerax  km 0,95 0,19 1,14
Nakládka-vykládka hod 27,00 5,40 32,40
Kropnica - Š 706 km 1,30 0,26 1,56
 Scarab Minor zametač km 0,90 0,18 1,08
výkon hod 25,00 5,00 30,00
Traktor hod 18,00 3,60 21,60
- kilometrovné km 0,80 0,16 0,96
Traktor + mulčovač km 25,00 5,00 30,00
Ramenový nakladač    km 1,00 0,20 1,20
Nakládka-vykládka ks 24,00 4,80 28,80
Ostatné zdržanie / stojné hod 20,00 4,00 24,00
Doba zdržania za VOK nad 3 dni za každý zač.deň deň 0,83 0,17 1,00
Pluhovanie : RENAULT hod 35,00 7,00 42,00
                    - traktorom  hod 35,00 7,00 42,00
posyp : RENAULT - chemickým materiálom km 29,00 5,80 34,80
                                  -  inertným materiálom km 5,50 1,10 6,60
posyp: GAZELLA  - chemickým materiálom         km 20,00 4,00 24,00
                                 - inertným materiálom  km 4,70 0,94 5,64
Gazella-vyklápač km 0,60 0,12 0,72
Nakládka-vykládka hod 17,50 3,50 21,00
Snehová fréza km 1,3 0,26 1,56
                     - výkon hod 42 8,4 50,40
UNC LOCUST - sprídavným zariadením - podkop, zametacia kefa, miešaka, zemný vrták hod 18,50 3,70 22,20
Rýpadlonakladač
Rýpadlonakladač
Kropenie , zmývanie                             *
Vypúšťanie vody voľným spádom       *
CAK 1 *
                   výkon (stroj + strojník)
                 obsluha (1 osoba)
po 15 min tarifikácia
CAK 2*
                 výkon (stroj + strojník)
                 obsluha (1 osoba)
po 15 min tarifikácia
km
hod
hod
hod
km
hod
hod
hod
km
hod
hod
hod
0,90
27,00
26,56
12,78
1,20
49,00
8,00
12,25
1,50
60,00
12,00
15,00
0,18
5,40
5,31
2,56
0,24
9,80
1,60
2,45
0,30
12,00
2,40
3,00
1,08
32,40
31,87
15,34
1,44
58,80
9,60
14,70
1,80
72,00
14,40
18,00

email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 048 / 611 2547

* + vodné stočné      
1* v pracovných dňoch Po až Pia, v čase od 7.00 do 14.00 hod  
2* mimo pracovnej doby      
       
V Brezne dňa 1.1.2017      
Účinný od 1.1.2017      
       
Vyhotovil: Ing. Purgatová   Schválil: Ing.Ján. Lukáč

Cenník nájmu dodávkových vodzidiel do 3,5 tony bez vodiča

Názov MJ Cena bez DPH 20 % DHP Cena s DPH
Pegeot Boxer Valník deň 40,00 8,00 48,00
Avia Daewoo D-90 deň 40,00 8,00 48,00
Iveco Eurocargo ML 80 E deň 40,00 8,00 48,00
Liaz Bobor deň 40,00 8,00 48,00
Liaz RN 8 012 deň 40,00 8,00 48,00
Renailt Kerax RNR deň 40,00 8,00 48,00
● pre športové kluby a kultúrne telesá určené kukltúrnou a športovou komisiou 20 EUR/deň    
● zľavy pri nájme - od 5 - 10 dní - 30 EUR/deň
                          - od 10 a viac dní - 20 EUR/deň
● denný limit 300 km    
● po prekročení denného limitu sa účtuje 0,03 eur za km
● dĺžka prenájmu 1 deň=24 hodín, v prípade prekročenia tejto doby o viac ako 59 minút
je prenajímateľ oprávnený započítať si ďalší deň prenájmu
 
email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 048 / 611 2547
 

Cenník pre požičiavanie pivných setov a stoličiek

Pivné sety Požičanie Požičanie zamestnancom TS
1 pivný set ( 1 stôl + 2 lavice ) 5,- €  3,- € 
1 pivný stôl 3,- €  1,- € 
1 pivná lavica 2,- €  1,- € 
1 rešt. stôl 3,- €  1,- € 
1 plast. stolička 1,50- €  1,- € 
    cena za deň
Odvoz: Peugeot valník      0,50 € / km
     
plastová stolička biela - záhradná   0,20 € bez DPH
plastovo-kovová stolička čierna   0,30 € bez DPH
plastovo-kovová stolička čierna s opierkami  rúk   0,50 € bez DPH

Cenník prenájmov a služieb DOM KULTÚRY

Názov MJ Cena bez DPH 20 % DPH Cena s DPH
KINOSÁLA
Podujatia s vyberaním vstupného hod 83,33 16,67 100
Podujatia s vyberaním vstupného - príprava/balenie hod 25,00 5,00 30,00
Predvolebné kampane hod 166,67 33,33 200
Predvolebné kampane  - príprava/balenie hod 50,00 10,00 60,00
Školenia, schôdze hod 30,00 6,00 36,00
Školenia, schôdze - príprava/balenie hod 16,67 3,33 20,00
Podujatia základných a stredných škôl hod 12,50 2,50 15,00
Komerčné predstavenia občianských združení mesta Brezno, benefičné podujatia,výchovné koncerty hod 12,50 2,50 15,00
SLUŽBY
Služba javiskového technika hod 15,00 3,00 18,00
Služba uvádzača hod 5,00 1,00 6,00
OSTATNÉ SLUŽBY
Prenájom dataprojektor + plátno hod 10,00 2,00 12,00
OSTATNÉ PRIESTORY
Vestibul kinosály (výstavy) deň 8,33 1,67 10,00
Zasadačka hod 11,67 2,33 14,00
Platnosť od 1.5.2018    
Vyhotovil: Ing. Purgatová Schválil: Ing.Kamenský

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Tel: 0911 982270

Kinosála sedenie

Cenník prenájmov a služieb SYNAGÓGA

Názov MJ Cena bez DPH 20 % DPH Cena s DPH
Prenájom priestoru
Podujatie s vyberaním vstupného hod 25,00 5,00 30,00
Podujatie s vyberaním vstupného  - príprava/balenie hod 8,33 1,67 10,00
Svadby, fotenie, iné promo akcie hod 25,00 5,00 30,00
Komerčné predstavenia občianskych združení mesta Brezno, základné a stredné školy hod 12,50 2,50 15,00
Podujatia bez vyberania vstupného (benefičné) hod 12,50 2,50 15,00
Prenájom na výstavy
Prenájom na výstavy nad 10dní deň 6,67 1,33 8,00
Prenájom na výstavy do 10 dní deň 8,33 1,67 10,00
Ostatné služby
Služba technika hod 15,00 3,00 18,00
Dozor počas otváracích hodín hod 8,00 1,20 9,20
Energie na základe skutočnej spotreby        
Prenájom technického zabezpečenia
Premietacie plátno , zvuková aparatúra (reprobedne, 2 mikrofóny, mix,) dataprojektor hod 10,00 2,00 12,00
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.       Tel.: 0911 429 189                                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.       Tel.: 0905 302 543

Cenník stavebných strojov a prác

Názov MJ Cena bez DPH 20 % DHP Cena s DPH
Rezačka asfaltu bm 4,02 0,80 4,82
Vibračný valec hod 13,08 2,62 15,70
Vibračná noha, žaba, dusadlo hod 12,12 2,42 14,54
Hydraulický kompresor - JCB hod 14,24 2,85 17,09
Píla STIHL hod 11,95 2,39 14,34
Zbíjačka - Wacker hod 11,32 2,26 13,58
Autogén hod 14,97 2,99 17,96
Sústruh hod 2,39 0,48 2,87
Zvárací agregát                                     1* hod 13,08 2,62 15,70
Elektrocentrála hod 9,67 1,93 11,60
UNC LOCUST - s podkopom hod 18,26 3,65 21,91
                           - s výškovou lyžicou hod 18,26 3,65 21,91
                           - so zametacou kefou hod 18,26 3,65 21,91
Kladenie obrub. v mäk. Obojstran. teréne 1 bm 14,11 2,82 16,93
Kladenie obrub. v tvrd. Obojstran. teréne 1bm 16,10 3,22 19,32
Dopravná značka-za každý deň deň 0,33 0,07 0,40
Snehová fréza km 1,00 0,20 1,20
- výkon hod 29,74 5,95 35,69
Oprava výtlkov recyklovaním Bagella     * m2 23,57 4,71 28,28
Kosenie so zhrabaním a odvozom m2 0,12 0,03 0,15
Kosenie krovinorezom bez hrabania hod 11,62 2,32 13,94
         
1*   Pri používaní sa počíta nájomné + energia, upratovanie a pod.    

email.: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , tel.: 048 / 611 2547

Cenník Turistická ubytovňa

Cenník prechodného ubytovania Izba so sprchou a WC Izba so sprchou a WC na chodbe
Pri pobyte do 5 nocí 9,60 €     / os / noc 8,10 €     / os / noc
Pri pobyte 5 a viac nocí 8,70 €     / os / noc 7,50 €     / os / noc
Pri obsadení iba 1 lôžka 10,80 €    / os / noc  
Pri obsadení iba 1 lôžka / 5 a viac nocí 9,90 €     / os / noc  
     
Prístelka 6,00 €     / os / noc  
( len na vyžiadanie - izba č. 204,210,211 )    
Ceny za ubytovanie sú stanovené s DPH 20 %.   v Brezne 01.07.2015
K cene ubytovania sa účtuje miestny poplatok   1 €     / os / noc

Cenníky na stiahnutie

logo18 ts 500

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.