Poplatky

Poplatok za komunálny odpad

a/ pre fyzické osoby je 0,0576 €/osobu/deň, čo znamená 21,- €/osobu/rok,

b/ pre podnikateľov a právnické osoby, u ktorých zavedený množstvový zber, je:

-pri 70, 110, 1 100 l nádobe................................... 0, 0126 €/1 liter odpadu

-pri veľkoobjemovom kontajneri............................ 0,1058 €/1 kilogram odpadu

 

Poplatok za trhovisko

Cena za 1 predajné miesto (5 m2), je 4,17 € + 20% DPH (0,83 €) = 5,- €/deň.

 

Verejné WC

Poplatok za použitie WC je 0,20 €.

 

Platené parkovanie

Doba prevádzky:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 18:00 h.
Sobota od 7:00 do 13:00 h.
Nedeľa   bez úhrady

 

Námestie M.R Štefánika ... 0,60 €/hod

Ul. Malinovského, ČSA, b. Nemcovej ... 0,40 €/hod

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.