contact

KONTAKTY


IMG 0531

Kontaktné údaje:
Technické služby Brezno
Rázusova 16, 977 01 Brezno
IČO: 00 183 067


> NAHLASOVANIE PORÚCH / ZIMNÁ ÚDRŽBA


Sekretariát:
tel: 0950 734 568
e-mail: ts@tsbrezno.sk

Riaditeľ Technických služieb - Ing. Lukáš Jeremiáš
e-mail: lukas.jeremias@tsbrezno.sk


ÚSEK EKONOMICKO - HOSPODÁRSKY

Purgatová Iveta, Ing. - Hlavná ekonómka
0905 351 755 / iveta.purgatova@tsbrezno.sk


ÚSEK PREVÁDZKY

Auxt Dušan - Majster dopravy a údržby vozidiel
0905 399 208 / dusan.auxt@tsbrezno.sk

Gáborová Ivana - Správkyňa pohrebísk
0905 340 528 / ivana.gaborova@tsbrezno.sk

Kvačkajová Oľga - Majsterka údržby mesta
0905 341 850 / olga.kvackajova@tsbrezno.sk

Šťavinová Gabriela - Správkyňa trhoviska
0905 203 367 / gabriela.stavinova@tsbrezno.sk

Štipák Krištof, Bc. - Referent prevádzky
0905 303 482 / kristof.stipak@tsbrezno.sk

Vrátnica TS - Zberný dvor / Nahlasovanie porúch / Zimná služba
0950 761 520 / ts@tsbrezno.sk


ÚSEK KULTÚRY A ŠPORTU

Baran Miroslav, Ing. - Vedúci úseku kultúry a športu
0903 996 040 / miroslav.baran@tsbrezno.sk

Berčíková Bibiana, Mgr. - Samostatná odborná referentka kultúry
0911 982 270 / bibiana.bercikova@tsbrezno.sk

Cerovská Veronika - Samostatná odborná referentka kultúry
0910 996 021/ veronika.cerovska@tsbrezno.sk

Martiník Michal, Bc. - Športový referent
0905 068 320 / michal.martinik@tsbrezno.sk

Schmidt Róbert - Správca kultúrnych objektov
0905 302 543 / robert.schmidt@tsbrezno.sk

Švantnerová Milena, Mgr. - Sekretariát - Aréna Brezno
0918 880 275 / milena.svantnerova@tsbrezno.sk

Vozár Peter - Správca športových objektov
0918 466 035 / peter.vozar@tsbrezno.sk


ÚSEK INZERCIE A VYDAVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

Páleniková Ľubica - Inzercia, reklama
048/6306 217 / lubica.palenikova@tsbrezno.sk / inzerciabr@tsbrezno.sk

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.