Novinky

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

Výzva na predkladanie ponúk 30 .10. 2019 - zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno

30. október 2019

Zimná údržba na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technickýchslužieb Brezno  

Oznámenie o vyhlásení VO

13. jún 2019

Oznámenie o vyhlásení VO – „VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO“ podlimitnú zákazku na stavebné práce.   Oznámenie o vyhlásení VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/oznamenia/421181   Link na...

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Brezno

21. marec 2019

Užívateľský manuál web rozhrania poskytujúceho daňové potvrdenia parkujúcim v meste Breznoo uhradenom parkovaní prostredníctvom SMS

pracmiestaZáujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania zaslať poštou, mailom alebo doručiť osobne na sekretariát Technických služieb Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno.

Zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon práce vo verejnom záujme.

 DSC4364Zamestnanci Technických služieb Brezno nezaháľajú ani v období vegetačného pokoja. Popri pravidelnej zimnej údržbe ciest a chodníkov v správe mesta im do zoznamu aktuálnych priorít pribudol aj výrub drevín. Dlhodobé sťažnosti ohľadom stromov, ktoré občanom tienia či v niektorých prípadoch dokonca poškodzujú kanalizáciu, prípojky vody a plynu alebo fasády bytových domov vyhodnotila miestna samospráva ako opodstatnené. Mesto takto reaguje na početné podnety zo všetkých častí Brezna a rozhodlo sa podať svojim občanom pomocnú ruku.

 MG technikaV nadväznosti na úspešnú realizáciu niekoľkých kratších úsekov chodníkov a ciest v minulom roku sa v Brezne rozhodli pokračovať v nastúpenom trende a to dokonca s novým modernejším vybavením. S cieľom rozšíriť portfólio činností technických služieb plánujú zakúpenie rýpadlo nakladača, asfaltovej frézy, reverznej ťažkej vibračnej dosky a minifinišera. Vďaka uvedenej technike už vo väčšine prípadov nebudú odkázaní na objednanie služieb od iných subjektov a výrazne kvalitnejšia by mala byť aj celoročná údržba.

IMG 0531Nový rok je aj obdobím stanovenia nových plánov či aktivít. O víziách na najbližšie mesiace, prácach v prospech mesta a jeho občanov, v novoročnom čísle Horehronia (Brezňana) priblížil riaditeľ Technických služieb a riaditeľ Lesov mesta Brezno:

Ján Lukáč, riaditeľ Technických služieb Brezno:

- V roku 2016 očakávame veľa projektov, ktoré určite potešia všetkých občanov mesta Brezna. Počas zimných mesiacov plánujeme  rekonštrukciu plavárne na Mazorníkove a na jar sa pustíme sa do intenzívnych opráv chodníkov a vozoviek v meste, ako aj v extraviláne.

zimnudrzTechnické služby Brezno majú spracovaný operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov, podľa ktorého určení riadiaci zamestnanci vedú zimnú službu, zabezpečujú jej priebeh a v prípade nepriaznivého počasia - snehovej kalamity - povolávajú ďalších pracovníkov.

Na spriechodnenie komunikácií a chodníkov sa využíva strojné a ručné čistenie.            

Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu na viac ako 70 km asfaltových a takom istom množstve poľných ciest. S pluhovaním komunikácií začíname po napadnutí viac ako 7 cm snehu.

Technické služby mesta Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Kontakty

Nahlasovanie porúch NONSTOP

0950 761 520

Email: ts@tsbrezno.sk

Dôležité telefónne čísla

citmonw

 

Ubytovanie a iné služby

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno a prevádzkujú mestské kino Mostár.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku, prenájom strojov a technických zariadení.

© 2015 Technické služby Brezno