Novinky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania letnej terasy v areáli Zimného štadióna L. Horského na Ulici ŠLN

26. apríl 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže MESTO BREZNO Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno v zastúpení Technické služby Brezno príspevková organizácia...

Zmena otváracích hodín zberného dvora TS Brezno

01. marec 2021

Od 1.3.2021 sa mení otváracia doba zberného dvora v areály TS Brezno na Rázusovej ulici č. 16 a to nasledovne: Pondelok až...

Termíny upratovania  v roku 2020

Termíny upratovania v roku 2020

02. marec 2020

Termíny upratovania  v roku 2020 pre bytové domy:     Termín pristavenia  od – do znamená, že v tomto období budú pristavované a sťahované       ...

zimnudrzTechnické služby Brezno majú spracovaný operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov, podľa ktorého určení riadiaci zamestnanci vedú zimnú službu, zabezpečujú jej priebeh a v prípade nepriaznivého počasia - snehovej kalamity - povolávajú ďalších pracovníkov.

Na spriechodnenie komunikácií a chodníkov sa využíva strojné a ručné čistenie.            

Technické služby zabezpečujú zimnú údržbu na viac ako 70 km asfaltových a takom istom množstve poľných ciest. S pluhovaním komunikácií začíname po napadnutí viac ako 7 cm snehu.

IMG 87V meste pribúdajú parkovacie miesta. Problémom väčšiny miest na Slovensku je nedostatok parkovacích plôch. Brezno sa snaží reagovať na požiadavky motorizovanej verejnosti a rozširuje parkovacie kapacity na svojom území.

Technické služby Brezno pokračujú v budovaní spevnených plôch určených na parkovanie motorových vozidiel. „Celkovo ide o 49 parkovacích miest na ploche 1033 metrov štvorcových,“ informoval riaditeľ breznianskych techničiarov Ján Lukáč. Na Sekurisovej ulici tak vzniknú tri nové parkovacie miesta s rozlohou 33 m2,na Sládkovičovej 14 miest na ploche 339 m2

Informácia je určená pre obyvateľov mesta Brezno, ktorí sa stretávajú s prírodnými produktmi, ktoré nepatria do komunálneho odpadu a dá sa z nich veľmi jednoducho získať kvalitné prírodné hnojivo.

IMG 0083Brezno sa rozhodlo podporiť odborné vzdelávanie na území mesta a celého regiónu. Študentom chce dať šancu uplatniť sa aj doma na Horehroní.

Vedenie mesta vníma odchod množstva šikovných mladých ľudí z regiónu ako obrovskú stratu. Spolu s bývalou priemyselnou školou v Brezne sa pustilo do projektu, ktorý by mohol tento dlhodobý trend zmeniť.

Praxujú v reálnom prostredí

Stredná odborná škola techniky a služieb je neoddeliteľnou súčasťou mesta už viac ako 60 rokov. Aj keď prešla postupnou transformáciou spojenou s premenovaním, jej poslanie zostalo nezmenené - vytvára podmienky pre uplatnenie svojich absolventov v domácom regióne. Podľa slov jej riaditeľky Danky Kubušovej, škola spolupracuje s mestom už dlhšiu dobu na rôznych úrovniach od cateringových služieb až po pomoc pri rozširovaní počítačových zručností miestnych seniorov.

recik

Správnym triedením jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme životné prostredie a energie. Cieľom separovania odpadu je ekonomické zhodnotenie jednotlivých oddelených zložiek odpadu, čo umožňuje opätovné využitie odpadu recykláciou a zároveň zníženie množstva komunálneho odpadu, ktorý sa ukladá na skládky.

Technické služby Brezno

Technické služby Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta.

Jej činnosťou je starostlivosť o mestskú zeleň, športové areály, verejné osvetlenie, parkoviská, údržba miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o mestské cintoríny a iné.

Služby / Kultúra / Šport

Technické služby okrem základných služieb prevádzkujú napr. turistickú ubytovňu pri Aréne Brezno, mestské kino Mostár, športovú halu s plávárňou.

Zabezpečujeme kultúrne a športové podujatia organizované mestom.

Poskytujeme pre občanov služby na objednávku - prenájom strojov a technických zariadení.